15 de setembro de 2019

AMIR DADON - CANÇÃO: HALAL - אמיר דדון - חלל


Amir Dadon - Halal - אמיר דדון - חלל

. Letra - Original em hebraico:

התעוררתי פתאום לא יכול לישון
חלומות מוזרים
פרצופים שמדברים ומדברים
הלב משתולל מדאגה
אני מביט בילדה ונרגע
איך בשבילה אני נרגע


אבל את הבור הזה מי ימלא
מי ימלא את כל החלל הזה
אלוהים אתה גדול
אני לא רוצה להתערב
רק תעשה שיהיה קצת פחות כואב

חדשות מספרים על חיילים
שיושבים שם רחוק ומחכים ומחכים ומחכים
החיים ממשיכים אתה מבין
החיים ממשיכים
לא אני לא מבין
על מי אני כל כך כועס...

עכשיו אבל את הבור הזה מי ימלא
מי ימלא את כל החלל הזה אלוהים אתה גדול
אני לא רוצה להתערב
רק תעשה שיהיה קצת פחות כואב
כמו משחק ילדים כמו משחק ילדים סולמות נדנדות
בובות ואקדחים

Nenhum comentário: